Εφημερίδα «Εμπρός» Ξάνθης»: Το αύριο του ελληνικού μαρμάρου σχεδιάζουν οι τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου