Γίνε Μέλος

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης σας προσκαλεί να γίνετε και εσείς μέλος μας.

Αν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η δραστηριότητά σας σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εξόρυξη, παραγωγή – επεξεργασία ή εμπορία μαρμάρων, τότε ο σκοπός και οι στόχοι σας ταυτίζονται με τους σκοπούς και τους στόχους του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.

 

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. εδώ και δεκαετίες προάγει τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, αναπτύσσοντας την αλληλεγγύη και αμοιβαία υποστήριξη αυτών.

 

Πιο συγκεκριμένα ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.:

  • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διευκόλυνση των διαδικασιών εγκατάστασης των μελών του δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες ανταγωνισμού.
  • Προωθεί και προβάλλει το Ελληνικό Μάρμαρο και τα μέλη του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Παρακολουθεί την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την εξόρυξη- επεξεργασία μαρμάρου, την προστασία του περιβάλλοντος, τις συνθήκες και τους όρους εργασίας και το διεθνές εμπόριο, προβάλλοντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις και τις ανάγκες των μελών του.
  • Πληροφορεί τα μέλη του για επενδυτικές δυνατότητες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προάγει τον κοινωνικό διάλογο, τις καλές πρακτικές, λαμβάνοντας και αναμεταδίδοντας μηνύματα σχετικά με την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
  • Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Παρέχει κάθε είδους βοήθεια και πληροφόρηση στα μέλη του για όλα τα ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου του.

 

Τα τελευταία έτη ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. με τις ενέργειές του έχει συμβάλει καθοριστικά με συγκεκριμένες πράξεις και έργα για όλα τα παραπάνω, ανταποδίδοντας στα μέλη του οφέλη τα οποία δεν μετρούνται απλώς ως προς την συνδρομή τους, αλλά θεμελιώνουν την ανάπτυξη, την βιωσιμότητα και την επιτυχή συνεργασία του κλάδου μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Στηρίζοντας και συμμετέχοντας στον Σ.Ε.Μ.Μ.Θ., στηρίζετε και συμμετέχετε στην ανάπτυξη του κλάδου.