Ανακοίνωση ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα : «ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ στα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ»

Δευτέρα  5  Νοεμβρίου 2018

Τίτλος : Ανακοίνωση ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα : «ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ στα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ        ΜΑΡΜΑΡΩΝ»

 

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ  διοργανώνει ανοικτή  ημερίδα με τίτλο :

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ στα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ»

 

Σκοπός της ημερίδας :

  • Η πλήρης ενημέρωση, αφύπνιση και προστασία των συμμετεχόντων για την Ασφάλεια & Υγιεινή στα εργοστάσια μαρμάρων.
  • Παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικότερων παραμέτρων στο θεσμικό και πραγματικό περιβάλλον της λειτουργίας ενός εργοστασίου μαρμάρου.

 

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής , ανά πρόσωπο και ανά επιχείρηση.

 

Με εκτίμηση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας -Θράκης