“Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Εργοστάσια και Λατομεία Μαρμάρου”- Οι Εισηγήσεις των Ομιλητών

(Κλικ πάνω στις εικόνες για Λήψη /Μεταφόρτωση του σχετικού .pdf αρχείου)

1. Χρήστος Γράβαλος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc: Ενίσχυση Ασφαλείας στα Λατομεία Μαρμάρου (FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ GROUP)

2. Σταύρος Φουντοραδάκης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων: Μέτρα Ασφαλείας κατά τη Φόρτωση και Μεταφορά Όγκων Μαρμάρου (ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

3. Λάζαρος Γαλανός, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc: Ενίσχυση Ασφαλείας στα Εργοστάσια Επεξεργασίας Μαρμάρου – Μέτρα για την Αντιμετώπιση Κινδύνων & Πρόληψη Ατυχημάτων (Nordia Α.Ε.)

4. Νίκος Προύντζος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων MSc: Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Ατυχημάτων στο Έργο (ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.)