ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Προώθηση υπόγειας εξόρυξης στο προστατευόμενο τοπίο του Βώλακα


 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καβάλα 11.10.2021

ΘΕΜΑ: Προώθηση υπόγειας εξόρυξης στο προστατευόμενο τοπίο του Βώλακα*


Μια θετική εξέλιξη για τον κλάδο εξόρυξης μαρμάρων και ειδικότερα για το λατομικό κέντρο
του Βώλακα είναι η τροποποίηση της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, αναφορικά με το προστατευόμενο τοπίο στην περιοχή του
Βώλακα.

Σύμφωνα με την νέα υπουργική απόφαση αναιρείται η οριζόντια απαγόρευση
εκμετάλλευσης λατομείων εντός της προστατευόμενης περιοχής ανοίγοντας τον δρόμο για
τις υπόγειες εξορύξεις καθώς αυτή η μέθοδος δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί με το
προηγούμενο καθεστώς.

Η τροποποίηση αυτή δεν αναιρεί το καθεστώς προστασίας του προστατευόμενου τοπίου
του Βώλακα, καθώς η περιοχή αυτή εντάσσεται στο καθεστώς προστασίας των ζωνών
Natura 2000 που περιλαμβάνει τόσο την ειδική ζώνης διατήρησης GR 1140004 και την ζώνη
ειδικής προστασίας GR 1140009 και τμήμα της αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας.


*ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΣΕ ΨΗΦ. ΜΟΡΦΗ) – 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ