Δωρεά 1.000 προστατευτικών μασκών υγειονομικού χαρακτήρα προς την Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας–Θράκης, με σκοπό την επιπρόσθετη στήριξη—ενίσχυση των Δημοσίων Φορέων και Υπηρεσιών του Τόπου εναντίον της Πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19), έθεσε στη διάθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας —υπό τη μορφή Δωρεάς— 1.000 μάσκες υγειονομικού χαρακτήρα, μάρκας Cabbeen, για την προστασία Υπηρεσιακού της Προσωπικού.

Παρακάτω, επισυνάπτεται η ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ