Ενημέρωση Μελών (Διπλή Αποκατάσταση & Λατομικός Νόμος)

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, ο ΣΕΜΜΘ ανακοίνωσε στα μέλη του, συνάντηση του Δ.Σ με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια προώθησης τροπολογίας του Ν.4280, περί του υποχρεωτικού αναδάσωσης.

Αναλύθηκαν τα εξής :

•Η τροπολογία του Ν.4280, σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα του Συνδέσμου

•Η τροπολογία αναφορικά με τους κατά χρήση παραχώρηση χώρους απόθεσης στείρων.

Συνημμένη απόφαση ΥΠΕΠΑΝ, σύστασης επιτροπής , για την επεξεργασία λατομικού Νόμου.

Με εκτίμηση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης