Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο Καβάλας και τον Σ.Ε.Μ.Μ-Θ με θέμα: “Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης, σας ενημερώνει ότι διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Νέος Κανονισμός Εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, Ομονοίας 50, 2ος όροφος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο email info@chamberofkavala.gr καθώς και με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλ: 2510 221051 και στο email smarblemth@gmail.com

Κύρια Θέματα που θα αναφερθούν στην Ημερίδα

• Βασικές έννοιες του Κανονισμού: προσωπικά δεδομένα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελών την Επεξεργασία, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
• Βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Ικανοποίηση Δικαιωμάτων Φυσικών Προσώπων, Γνωστοποίηση Παραβιάσεων στην ΑΠΔΠΧ εντός 72 ωρών, Τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων, Ενημέρωση φυσικών προσώπων
• Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων
• Πρότυπα Ποιότητας και ο ρόλος τους στην διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων

Πρόσκληση (.pdf)

Θέματα ημερίδας (.doc)