Εφημερίδα “Εμπρός” Ξάνθης”: Το αύριο του ελληνικού μαρμάρου σχεδιάζουν οι τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου