Μελέτη για την Οικονομική Επίδραση της Πανδημίας στον κλάδο του Ελληνικού Μαρμάρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ, μετά από εισήγηση της Προέδρου κας Ιουλίας Χαϊδά και του Αντιπροέδρου κου Πάνου Ηλιόπουλου, ενέκρινε και υλοποιεί το πρώτο βήμα ενός σημαντικού έργου που στόχο έχει την εξασφάλιση κονδυλίων υπό τη μορφή επιδοτήσεων, είτε από το νέο πακέτο των 22.5 δις που θ’ αντληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την ανακατεύθυνση αδιάθετων ποσών του ΕΣΠΑ, εστιάζοντας σε αποδοτικούς κλάδους που έχουν πληγεί από την πανδημία Covid-19.

Την Παρασκευή 12/06/2020 ο  Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. ανέθεσε στην εταιρεία ICAP μελέτη με αντικείμενο την οικονομική επίδραση της πανδημίας λόγω κορονοϊού στον κλάδο του μαρμάρου και σε κλάδους που συνδέονται με τον πρώτο ως προμηθευτές αυτού, συνδυάζοντας τους ειδικούς κλαδικούς πολλαπλασιαστές που έχουν υπολογιστεί στην μελέτη συνεισφοράς του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας η οποία παρουσιάστηκε σε φορείς και υπηρεσίες σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Δράμα, τον Φεβρουάριο. Βασικό αντικείμενο της νέας μελέτης αποτελεί η εκτίμηση των συνολικών απωλειών εξ αιτίας της πανδημίας  στον κλάδο του Ελληνικού Μαρμάρου, στους συνδεδεμένους κλάδους καθώς και στα δημόσια έσοδα.

Παράλληλα, η εταιρεία DK Marketing, ο στρατηγικός συνεργάτης της ICAP στον τομέα της Συμβουλευτικής Εξαγωγών, Διεθνούς Marketing και Διεθνούς Εμπορίου, θα ενσωματώσει στα αποτελέσματα της μελέτης συγκεκριμένες προτάσεις που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της θέσης του Ελληνικού Μαρμάρου στις διεθνείς αγορές.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης αυτής, θα αξιοποιηθούν από το Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. σε κύκλους νέων επαφών με την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, προωθώντας:  α) την σύνθεση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις του κλάδου και β) την δημιουργία κλαδικών προωθητικών ενεργειών, όπως η θεσμοθέτηση του brand name “Ελληνικό Μάρμαρο” και άλλες συναφείς ενέργειες.