Νομοθετική ρύθμιση Παράταση Λειτουργίας

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, ο ΣΕΜΜΘ κοινοποίησε στα μέλη του ΦΕΚ στο οποίο δίδεται παράταση έως 31.12.2018 της λειτουργίας των λατομείων μαρμάρου, αδρανών υλικών κλπ , των οποίων η άδεια λειτουργίας έληγε στις 31.12.2017.

Με εκτίμηση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης