Ολοκλήρωση της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Νέος Κανονισμός Εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης και το Επιμελητήριο Καβάλας με θέμα «Νέος Κανονισμός Εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)», την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επμελητηρίου Καβάλας. Η εκδήλωση διήρκεσε 5 ώρες και συμμετείχαν εκπροσώποι και συνεργάτες των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου.

Τα θέματα που εκτενώς αναπτύχθηκαν ήταν τα παρακάτω:
• Βασικές έννοιες του Κανονισμού: προσωπικά δεδομένα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελών την Επεξεργασία, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
• Βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Ικανοποίηση Δικαιωμάτων Φυσικών Προσώπων, Γνωστοποίηση Παραβιάσεων στην ΑΠΔΠΧ εντός 72 ωρών, Τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων, Ενημέρωση φυσικών προσώπων
• Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων
• Πρότυπα Ποιότητας και ο ρόλος τους στην διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων

Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους, λαμβάνοντας κατατοπιστικές απαντήσεις.