Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. φροντίζει για την ασφάλεια των εργαζομένων σε εργοστάσια και λατομεία μαρμάρου

Με σκοπό την προάσπιση της ασφάλειας όλων των εργαζομένων στα λατομεία, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα.

«Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία δεν αφορά μόνο την συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και δε συνιστά απλώς ένα διοικητικό καθήκον αλλά αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία. Ο μηδενικός αριθμός ατυχημάτων όσο ανέφικτος κι αν ακούγεται οφείλει να γίνει η επιδίωξη μας. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση και η αφύπνιση των εργαζομένων για την Ασφάλεια και Υγιεινή στα λατομεία και στα εργοστάσια μαρμάρου, ενώ παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες παράμετροι στο πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο σύνδεσμος προς τα μέλη του.

Η πρωτοβουλία αυτή για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ξεκίνησε το 2017 με ένα πρόγραμμα σεμιναρίων και ημερίδων και στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί ήδη έξι ημερίδες και εφτά σεμινάρια εντός των λατομείων των μελών του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. Οι ενέργειες αυτές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα, και ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του να τις ενισχύσουν, να ενημερωθούν καταλλήλως και να συμμετάσχουν στα νέα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν.

Οι δράσεις του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ έχουν παρουσιαστεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την πολιτεία να δείχνει την ικανοποίηση της για τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του συνδέσμου.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών πόρων, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υγεία και Ασφάλεια στα Λατομεία Μαρμάρου και με επιστολή της προς τον Σ.Ε.Μ.Μ.Θ τονίζει ότι ο Σύνδεσμος έχει κάνει ικανοποιητικά βήματα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, και προτείνει την ευλαβική και σχολαστική τήρηση του Κανονισμού Μεταλευτικών και Λατομικών Εργασιών, την πραγματοποίηση νέων προγραμμάτων δράσης και την προώθηση διαδικασιών πιστοποίησης, τομείς που ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Ήδη από το 2017 έχουν διοργανωθεί αρκετά σεμινάρια Α΄ βοηθειών – Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα το 2017 είχε ανακηρυχθεί ως έτος ασφάλειας. Έτσι ξεκίνησε μια σειρά ημερίδων και σεμιναρίων που απευθύνονταν στα στελέχη των επιχειρήσεων, σε τεχνικούς ασφαλείας, εργοδηγούς και επιστάτες με στόχο την αφύπνιση, ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων σε εργοστάσια και λατομεία Μαρμάρου.

Στα πλαίσια αυτά διοργανώθηκαν τα εξής σεμινάρια:

Σεμινάριο με θέμα: «Η χρήση της συρματοκοπής στα λατομεία Μαρμάρου» στο Δημαρχείο Δράμας (2017)
Σεμινάρια Α΄ Βοηθειών με την συνεργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ, επίσης στη Δράμα (2017),
Σεμινάρια Α΄ Βοηθειών στον Λιμένα Θάσου με την συνεργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ (2017).
Ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια και Υγιεινή στα εργοστάσια Μαρμάρων» που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Δράμας(2018).
Σεμινάριο με θέμα “Ασφάλεια των εργαζομένων σε εργοστάσια και λατομεία μαρμάρου” στο επιμελητήριο της Δράμας (2019),
Σεμινάριο με θέμα: “Ασφάλεια και υγιεινή στα εργοστάσια”, στον Λιμένα Θάσου (2019).

Μέσα από την εμπειρία των σεμιναρίων αυτών προέκυψε η ανάγκη να μεταφερθεί η δράση στους χώρους των λατομείων και να φτάσει έτσι η εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους. Ήδη επτά μέλη του συνδέσμου έλαβαν τα σεμινάρια του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του, στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. δημιούργησε μία εξειδικευμένη ομάδα την οποία συνθέτουν ορισμένοι από τους εμπειρότερους Τεχνικούς Ασφαλείας του κλάδου, οι οποίοι μέσα σε 1 χρόνο (Οκτώβριος 2019 έως Σεπτέμβριος 2020) παρουσίασαν επιμορφωτικά και βιωματικά σεμινάρια σε επτά διαφορετικά λατομεία με θέμα: «Ασφάλεια των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρου” στις εγκαταστάσεις λατομείων μαρμάρου:

  1. Της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, (υπόγεια εκμετάλλευσης) στον Βώλακα Δράμας .
  2. Της ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΟΛΑΚΗ Α.Ε., στους Πύργους Δράμας.
  3. Της Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε, στους Πύργους Δράμας.
  4. Της ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. στον Βώλακα Δράμας.
  5. Της “ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ABEE” στους Πύργους Δράμας.
  6. Της “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, στον Νέστο Καβάλας.
  7. Της “ΕΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, στον Νέστο Καβάλας.

Στόχος του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. είναι να συνεχίσει την πλούσια δράση του στο κομμάτι της ασφάλειας, δίνοντας προτεραιότητα στον «άνθρωπο» και παράλληλα ζητά και τη στήριξη των μελών του, τόσο για την υποστήριξη της ομάδας των εισηγητών όσο και για την πρόσκληση για την πραγματοποίηση σεμιναρίων στα λατομεία.