Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την αντικατάσταση των Ε/Ε

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ, μετά από συντονισμένες προσπάθειες και συναντήσεις στο ΥΠΕΝ καθώς και με από κοινού παρέμβαση συναδέλφων από την Βοιωτία και Εύβοια, κατάφερε να δοθεί παράταση στον νόμο περί αντικατάστασης εγγυητικών επιστολών, με νέα ημερομηνία την 19.10.2019.
Εκτιμάται ότι ο χρόνος παράτασης θα βοηθήσει να προετοιμαστεί εκ νέου συντονισμένη παρέμβαση του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ προς τον υπουργό ΠΕΝ και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς.

Συνημμένο το Σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ Παράταση ημερομηνίας αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών

Με εκτίμηση
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης