Παρέμβαση του ΣΕΜΜΘ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κον.Γεωργιάδη με αίτημα την ένταξη του εξοπλισμού λατομείων μαρμάρου στο νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Αίτημα ΣΕΜΜΘ (.pdf)