Προτάσεις του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ για Γ.Π.Σ. Θάσου

Δευτέρα 22  Ιανουαρίου 2018

Τίτλος :Προτάσεις του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ για Γ.Π.Σ Θάσου

 

Την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ, έστειλε επιστολή στον Δήμο Θάσου, με τις απόψεις και προτάσεις του Συνδέσμου για το Γ.Π.Σ  της νήσου Θάσου αναφορικά με τις δραστηριότητες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής του κλάδου μαρμάρου.

Τονίστηκε πως η υφιστάμενη πρόταση του Δήμου Θάσου δεν είναι επ΄ ωφελεία ούτε των λατομικών επιχειρήσεων αλλά ούτε και του Δήμου  διότι :

 

  • Δεν συνάδει με υφυστάμενη νομοθεσία περί ορυκτών πρώτων υλών.
  • Δεν προβλέπει τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη νέων λατομικών εκμεταλλεύσεων .
  • Δεν απαντάει στο αίτημα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη δευτερογενή παραγωγή μαρμάρου.
  • Δεν προβλέπει χώρους απόθεσης στείρων.

 

Με εκτίμηση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης