Πρόταση του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ για ένταξη συνεργασίας με Δημόσιο ΙΕΚ Δράμας

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ κατέθεσε πρόταση στο ΙΕΚ Δράμας, με την οποία αιτείται την ένταξη της ειδικότητας « Λιθοξοϊας – Λιθοχαρακτικής» στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Σκοπός της δημιουργίας της συγκεκριμένης σχολής είναι να :

  • Συμβάλει στην επιμόρφωση του δυναμικού της περιοχής
  • Προάγει την παράδοση και τον πολιτισμό μέσω του μαρμάρου
  • Δημιουργήσει την προϋπόθεση ενός νέου παραγωγικού κλάδου σχετικού με το Μάρμαρο
  • Δρομολογήσει την εκπλήρωση ενός εκ των Καταστατικών σκοπών του Συνδέσμου.

 

Οι απόφοιτοι της σχολής ΙΕΚ θα λάβουν πιστοποίηση καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως Λιθοξόοι.

 

Με εκτίμηση
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης