Σεμινάριο εργαζομένων στα Λατομεία Μαρμάρου της ΕΜΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Επιμορφωτικό σεμινάριο προσωπικού λατομείων για τον Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 υλοποιήθηκε  από τον Σ.Ε.Μ.Μ-Θ, στις εγκαταστάσεις των δύο όμορων λατομείων της ΕΜΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., τα οποία εκμεταλλεύεται με εργολαβική ανάθεση η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στην θέση «Τύμπανο», Τ.Κ. Κεχρόκαμπου, Δήμου Νέστου, Καβάλας, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020,  με θέμα:

“Ασφάλεια των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρου”

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των εργαζομένων για τους κανονισμούς του λατομείου, καθώς και στις προτάσεις των τεχνικών ασφαλείας για την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η έναρξη του σεμιναρίου, καθώς και ο χαιρετισμός στους παρευρισκόμενους, έγινε από τον κ. Αλμπανόπουλο Χαράλαμπο, Διευθυντή Λατομείων και εκπρόσωπο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Την ασφαλή εργασία στα λατομεία μαρμάρου και τα μέτρα της αντιμετώπισης κινδύνων ανέλυσε ο κ. Χαράλαμπος Αλμπανόπουλος, Διευθυντής Λατομείων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ο κ. Κουβαρντάς Αντώνιος, Τεχνικός Ασφαλείας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα ασφάλειας κατά την φόρτωση και μεταφορά μαρμάρων και τέλος ο κ. Προύντζος Νικόλαος, Τεχνικός Ασφαλείας της ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., παρουσίασε διεξοδικά το θέμα της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο έργο. Η εν λόγω εκπαίδευση περιείχε δύο σκέλη: Το θεωρητικό σκέλος, στο οποίο αναλύθηκαν οι ενέργειες τις οποίες έπρεπε να εφαρμόσουν οι εργαζόμενοι όταν γίνει ατύχημα και το πρακτικό σκέλος, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε βιωματική άσκηση προσομοίωσης ατυχήματος με ανδρείκελο, όπου εξετάστηκε η ετοιμότητα των εργαζομένων στο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κρίσιμη δεδομένη στιγμή.