Σεμινάριο εργαζομένων στο Λατομείο Μαρμάρου της ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑ Ι.Κ.Ε.

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 πραγματοποιήθηκε στους εργαζόμενους των λατομείων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑ Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με την προτεινόμενη ύλη διαλέξεων της ομάδας ασφαλείας του ΣΕΜΜΘ.

Το πρώτο κομμάτι του σεμιναρίου περιλάμβανε γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη λατομική δραστηριότητα ανά θέση εργασίας.

Το δεύτερο κομμάτι περιλάμβανε μέτρα ασφαλείας κατά την φόρτωση και τη μεταφορά μαρμάρων.

Το τρίτο κομμάτι περιλάμβανε την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση ατυχήματος στο έργο. Η εν λόγω εκπαίδευση περιείχε δύο σκέλη: Το θεωρητικό σκέλος, στο οποίο αναλύθηκαν οι ενέργειες τις οποίες έπρεπε να εφαρμόσουν οι εργαζόμενοι όταν γίνει ατύχημα και το πρακτικό σκέλος, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε βιωματική άσκηση προσομοίωσης ατυχήματος με ανδρείκελο, όπου εξετάστηκε η ετοιμότητα των εργαζομένων στο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κρίσιμη δεδομένη στιγμή.

Το συντονισμό του σεμιναρίου επιμελήθηκαν οι: κ.Προύντζος Νικόλαος, Επιβλέπων Μηχανικός – Τεχνικός Ασφαλείας του λατομείου της εταιρείας και μέλος της ομάδας εργασίας ασφαλείας του ΣΕΜΜΘ και ο κ.Νιάρχος Μιχάλης, υπεύθυνος έργου του λατομείου της εταιρείας.