Συμμετοχή του Σ.Ε.Μ.Μ-Θ στην ομάδα εργασίας που συγκροτεί το Υ.Π.Ε για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Αξιοποίησης Ορυκτών Πρώτων Υλών (2020-2030)

Στο πλαίσιο συγκρότησης ομάδας εργασίας από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με σκοπό την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας για την δεκαετία 2020-2030, ο  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, κατόπιν προσκλήσεως του Γεν. Δ/ντή Ορυκτών Πρώτων Υλών κου Τζεφέρη, εφεξής θα συμμετέχει με εκπροσώπους  δύο (2) τακτικά μέλη του Δ.Σ , τους κκ. Αλμπανόπουλο Χαράλαμπο και Ηλιόπουλο Παναγιώτη, και αναπληρωτές (όποτε οι δύο πρώτοι παρουσιάζουν κώλυμα παρουσίας) την κα Λαζή Κωνσταντίνα και τον κο Λεμονή Μενέλαο  —μετά την λήψη σχετικής απόφασης στην με ημερομηνία 12-9-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ του Συνδέσμου.