Συνάντηση με τον Υπουργό Π.ΕΝ και τον Γ.Γ Ενέργειας και Ορυκτών πόρων

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας βελτίωσης του νομικού και θεσμικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δρουν και δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις-μέλη μας,
Το ΔΣ του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπ. Π.ΕΝ κον. Γιώργο Σταθάκη και τον Γ.Γ Ενέργειας και Ορυκτών πόρων κον Μιχάλη Βερροιόπουλο.
Στην συνάντηση αυτή:

  • Έγινε αποτίμηση της θετικής συμβολής του Ν.4512/2018 στην επίλυση προβλημάτων που ήταν άλυτα για πολλά χρόνια, όπως στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και στην μείωση της γραφειοκρατίας
  • Δόθηκαν αιτήματα που έχουν προκύψει μετά την ψήφιση του νέου λατομικού νόμου Ν.4512/18 και τα οποία αφορούν σε καθυστερήσεις και στρεβλώσεις τις οποίες ο νέος νόμος στόχευε ν΄ απαλείψει
  • Επισημάνθηκε η ανάγκη εναρμόνισης του νέου νόμου με την υφιστάμενη περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία

 

Το ΔΣ του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. ανέλαβε να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης ερμηνευτικών εγκυκλίων για τον νέο λατομικό νόμο 4512/2018.