Συνάντηση του Σ.Ε.Μ.Μ-Θ με τον Δήμαρχο Θάσου

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020  το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συνοδευόμενο
και από επιχειρηματίες του κλάδου που διατηρούν μακρόχρονη δραστηριότητα στο
νησί της Θάσου, συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Θάσου κύριο Ελευθέριο Κυριακίδη στα
πλαίσια αφενός της γνωριμίας με το νέο Δ.Σ του ΣΕΜΜΘ και αφετέρου της συζήτησης
επί σειράς θεμάτων.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου. Η πρόεδρος, τα
μέλη του  Δ.Σ του ΣΕΜΜΘ και οι επιχειρηματίες του κλάδου που παρίσταντο
στην συνάντηση εξέφρασαν αφενός την αναγκαιότητα ν’ αντιμετωπιστεί με
αναπτυξιακή προοπτική ο κλάδος του μαρμάρου από την δημοτική αρχή με σεβασμό
παράλληλα στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την κείμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία, υπερβαίνοντας ωστόσο προκαταλήψεις του παρελθόντος που οδήγησαν το
μάρμαρο της Θάσου, ένα ιστορικό και σημαντικό στην διεθνή αγορά προϊόν, σε
μαρασμό. Αφετέρου έθεσαν υπόψιν του Δημάρχου και άλλα θέματα που ο ΣΕΜΜΘ έχει
κατά καιρούς θέσει εις προσοχή των διοικήσεων του Δήμου Θάσου, όπως το εμπορικό
λιμάνι στην θέση «Βαθύ» καθώς και η εύρεση χώρου με προδιαγραφές αδειοδότησης
για την διαχείριση των ΑΕΚΚ, συγκεράζοντας έτσι τις ανάγκες που προκύπτουν τόσο
από τις βιομηχανίες μαρμάρου που λειτουργούν στο νησί της Θάσου όσο και από τον
λοιπό κατασκευαστικό κλάδο που τα τελευταία χρόνια ανθεί στο νησί κυρίως υπό
την μορφή ανέγερσης/ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων.

Η πρόεδρος κα. Ιουλία Χαϊδά υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι όλες οι
επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΜΜΘ που δραστηριοποιούνται στο νησί και οι περισσότερες
εξ’ αυτών μετρούν ήδη την τέταρτη δεκαετία παρουσίας τους στην Θάσο, είναι
δεσμευμένες να λειτουργούν με γνώμονα την συνέργεια, την συναίνεση και την
στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.