Συνάντηση του ΣΕΜΜΘ με τον Yφυπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη στην Καβάλα

Την Δευτέρα 21 Ιουνίου του 2021 ο ΣΕΜΜΘ συμμετείχε σε συζήτηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, κ. Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη στο Ξενοδοχείο «Lucy», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Κωστή Σιμιτσή  και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκου Δέμπα με θέμα τα εξαγώγιμα προϊόντα του Νομού Καβάλας και γενικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, από πλευράς του Δ.Σ. του ΣΕΜΜ-Θ, η Πρόεδρος κ. Τζούλη Χαϊδά και ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών από τον Νομό Καβάλας, Ακρόλιθος ΑΒΕΕ, Μάρμαρα Δερμιτζάκη ΑΒΕΕ και Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος ΑΒΕΕ.

Στον Υφυπουργό Εξωτερικών  παρουσιάστηκε συνοπτικά ο κλάδος του Ελληνικού Μαρμάρου, η συμβολή του και η σημαντικότητα του Ελληνικού Μαρμάρου τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πανελλαδικά αλλά και έγινε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Στην συζήτηση αυτή παρουσιάστηκαν ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια για τα οποία ο ΣΕΜΜΘ σε επιστολή που έστειλε μετά τη συζήτηση ,ζήτησε τα ακόλουθα:

Α. Ενημέρωση του Συνδέσμου για αποστολές του ΥΠ.ΕΞ.,  που θα προγραμματιστούν στο άμεσο μέλλον, για τις οποίες υπάρχει επιθυμία εξέτασης – πρότασης πιθανών ενεργειών της οικονομικής διπλωματίας σε χώρες ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Μάρμαρο.

Β. Ενημέρωση του Συνδέσμου αναφορικά με τις πιθανές διμερείς δασμολογικές ή άλλες συμφωνίες που δύνανται να ευνοήσουν την εξαγωγή Ελληνικών Μαρμάρων.

Γ. Ορισμός μελλοντικού χρόνου συνάντησης, προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Υφπουργείου το «Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης του Ελληνικού Μαρμάρου», που —εν τέλει και κατ’ ουσίαν— αποτελεί το «όραμα», για το ελληνικό μάρμαρο

Ακολουθεί βίντεο από την εκδήλωση