Συνάντηση του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ με τον Γεν. Δ/ντή Ορυκτών Πρώτων Υλών

Το Δ.Σ του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ πραγματοποίησε μία σημαντική και γόνιμη συνάντηση με τον Γεν. Δ/ντή Ο.Π.Υ κο Πέτρο Τζεφέρη .
Στην δίωρη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου να θέσουν τα βασικότερα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ψήφιση του νέου λατομικού νόμου Ν. 4512/18 .
Στη συνάντηση :

  • Συζητήθηκε το σχέδιο περί περιεχομένου των δελτίων δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείων και μεταλλείων και έγινε εκτενής ενημέρωση από την πλευρά του ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΟΠΥ.
  • Έγινε παρέμβαση για τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων με ιδιαίτερη μνεία στις Τεχνικές Μελέτες και συζητήθηκε τόσο η ποιότητα των τελευταίων όσο και η ανάγκη ύπαρξης προδιαγραφών, κάτι για το οποίο ο Σύνδεσμος θα επανέλθει με σχετική πρόταση.
  • Επισημάνθηκαν επίσης τα σημεία εκείνα τόσο στην υπόλοιπη σχετική νομοθεσία όσο και στον ΚΜΛΕ, για τα οποία αναλύθηκε η ανάγκη έκδοσης ΥΑ προκειμένου να συμβαδίσουν με τον Ν.4512/2018 και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη του νέου νόμου

 

Στην συνάντηση, εκτός από τον κο Πέτρο Τζεφέρη ήταν παρόντα και άλλα στελέχη υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.