Συνεργασία του ΣΕΜΜΘ με τον Όμιλο Όραμα

Ο ΣΕΜΜΘ με βασικό στόχο τους άξονες βελτίωσης της ασφάλειας των εργαζομένων και την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για την προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου, έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα και προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με τον Όμιλο Όραμα – Αναπτυξιακή που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στον χώρο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων και της επικοινωνίας.

Βασικό αντικείμενο της συνεργασίας θα είναι η παροχή στα μέλη του συνδέσμου σημαντικών σύγχρονων και ανταποδοτικών υπηρεσιών, με πρώτο στάδιο την δημιουργία προτάσεων  με τις οποίες ο ΣΕΜΜΘ θα διεκδίκηση χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ όπως:

 

  • Εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στο κλάδο της εξόρυξης και επεξεργασίας Μαρμάρου,
  • Την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μέσω της χρηματοδότησης ενεργειών που θα αφορούν διαδικασίες πιστοποίησης των επιχειρήσεων των προϊόντων κ.α., το Περιβάλλον και την προβολή και προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου

O Σ.Ε.Μ.Μ.Θ και ο Όμιλος Όραμα – που ειδικεύεται στο χώρο της συμβουλευτικής- θα συνεργαστούν για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων όλων των Προγραμμάτων αναπτυξιακής μορφής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με τελικό δικαιούχο τον Σ.Ε.Μ.Μ.Θ ή τα μέλη του, την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την επιμόρφωση και κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων, επιχειρηματιών καθώς και την εκπόνηση μελετών, ερευνών σχετικά με τον κλάδο του μαρμάρου τόσο για τον Σ.Ε.Μ.Μ.Θ όσο και για τα μέλη του.

 

Σύντομα ο όμιλος Όραμα σε συνεργασία με τον ΣΕΜΜΘ θα τρέξουν ερωτηματολόγιο (δημόσιας ανοιχτής διαβούλευσης) που θα αφορά καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μελών του ΣΕΜΜΘ και των ενδιαφερόμενων μερών που εξειδικεύονται στην Ασφάλεια και στην εκπαίδευση επι αυτής με σκοπό να προετοιμαστεί κατάλληλα η περιγραφή του ζητούμενου εκπαιδευτικού έργου.

 

Για τον

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ