Σ.Ε.Μ.Μ- Θ / Πρόσκληση: Εκδήλωση παρουσίασης μελέτης ICAP για την συνεισφορά του Κλάδου Εξόρυξης και Επεξεργασίας Μαρμάρου στην Ελληνική Οικονομία και στον Νομό Δράμας