Τηλεδιάσκεψη ΣΕΜΜΘ για τη συζήτηση (1) Προβολής & Προώθησης Ελληνικού Μαρμάρου και (2) Ασφάλειας & Υγείας στους Χώρους Εργασίας | 25-11-2020

Ο ΣΕΜΜΘ κάλεσε τα μέλη του σε ανοιχτή συζήτηση για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα του κλάδου, αυτά της Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού Μαρμάρου και της Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του ΣΕΜΜΘ στα δύο αυτά πεδία αλλά και τα σχέδια για το μέλλον, προκειμένου να υπάρξει στρατηγική και αποτελεσματική προσέγγιση των θεμάτων αυτών.

Συγκεκριμένα, η ατζέντα της συζήτησης είχε ως εξής:

1. Συζήτηση για την Προβολή και Προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου
– Πράξεις, Έργα και Στόχοι του ΣΕΜΜΘ 2020-2021, Ιουλία Χαϊδά, Πρόεδρος ΣΕΜΜΘ
– Ενέργειες για την Προβολή και Προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου 2019-2020, Πάνος Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΣΕΜΜΘ
– Πλάνο Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης & Προβολής του Ελληνικού Μαρμάρου 2021-2023, Γιώργος Καϊσμαρίδης, Director ICAP
– Ανοιχτή Συζήτηση επί του Πλάνου Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Μαρμάρου

2. Συζήτηση για την Ασφάλεια & Υγεία στους Χώρους Εργασίας, Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
– Αναγκαιότητα και Στόχοι Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια και Υγεία 2020-2021, Ιουλία Χαϊδά, Πρόεδρος ΣΕΜΜΘ
– Οι Ενέργειες του ΣΕΜΜΘ για την Ασφάλεια & Υγεία 2017-2020, Χαράλαμπος Αλμπανόπουλος, Επικεφαλής Ομάδας Ασφάλειας ΣΕΜΜΘ
– Οργάνωση Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για την Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας, Χάρης Βανίδης, CEO Όμιλος Όραμα
– Ανοιχτή Συζήτηση επί του Πλάνου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για την Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας

Συντονισμός: Ειρήνη Παπαγιαννούλη, Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΕΜΜΘ