Εργασίες του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος θέτει στην διάθεση των μελών του εργασίες κ οδηγίες σχετικές με το αντικείμενο των μελών του.

Οι εργασίες και οι οδηγίες πραγματοποιούνται από τις ομάδες του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. όπου εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψιν τη νομοθεσία, την επιστήμη, διεθνείς μεθοδολογίες και την εμπειρία τους πάνω στο εκάστοτε αντικείμενο, συντάσσουν οδηγίες καταγράφοντας εντός αυτών βέλτιστες πρακτικές.

Οι εργασίες / οδηγίες απευθύνονται μόνο στα μέλη του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. και παρέχουν σε αυτά συσσωρευμένη γνώση κ κορυφαίες πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.

Γίνε μέλος του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ και επικοινώνησε με την Γραμματεία για να σου αποστείλει τις εργασίες / οδηγίες του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Δείτε Περισσότερα

Η Εργασία κοινοποιείται μόνο στα μέλη του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.

Μπορείτε να επικοινώνησετε με την γραμματεία για να λάβετε την εργασία