Λατομικά κέντρα μαρμάρου Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΙΙ)

Πηγή: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Αρθογράφος: Πέτρος Τζεφέρης –  Διδάκτωρ ΕΜΠ, Συγγραφέας

Πανοραμική άποψη λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρου,
Πλατανότοπος, Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Πέρα από τα γεωχωρικά δεδομένα για τα λατομεία μαρμάρου της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης εξετάζονται ακολούθως και τα παραγωγικά δεδομένα των λατομικών κέντρων της περιοχής.

Κατανομή της παραγωγής ογκομαρμάρων (%)
ανά περιφερειακή ενότητα σε ολη
την επικράτεια [2013], www.latomet.gr

Στο πρώτο διάγραμμα καταγράφεται η παραγωγή ογκομαρμάρων σε κ.μ. ανά Περιφερειακή Ενότητα σε όλη την Επικράτεια για το έτος 2013.Διαπιστώνεται ότι από το σύνολο της παραγωγής της Ελληνικής Επικράτειας για το 2013  δηλ. των 211.618 κ.μ., η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παράγει στο σύνολό της 195.234 κ.μ. καταγράφοντας ποσοστό που ξεπερνά το 90% του συνόλου της Επικράτειας.

Κατανομή της παραγωγής ογκομαρμάρων (%)
ανά περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.www.latomet.gr

Επισημαίνεται, ότι το σύνολο της παραγωγής επαληθεύεται και από την ετήσια έκθεση του ΥΠΕΚΑ (Τζεφέρης 2012-2013) όπου καταγράφεται ετήσια παραγωγή ογκομαρμάρων για την Επικράτεια 220.000 κ.μ., δηλ. καταγράφεται μια μικρή απόκλιση  από την ανωτέρω ετήσια έκθεση, που οφείλεται σε ορισμένα εκπρόσθεσμα δελτία δραστηριότητας.Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013»Τα παραπάνω δεδομένα παρατίθενται και στο δεύτερο Διάγραμμα, από το οποίο προκύπτει, ότι το ποσοστό για την υπόλοιπη Ελλάδα, πέραν της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ανέρχεται συγκεντρωτικά μόλις στο 9,36 %.

Επίσης, στο ακόλουθο Διάγραμμα εξετάζεται ο αριθμός και το ποσοστό των δελτίων δραστηριότητας των λατομείων μαρμάρου ανά περιφερειακή ενότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ποσοστιαία καταγραφή δελτίων δραστηριότητας
 λατομείων μαρμάρου ανά περιφερειακή ενότητα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Προκύπτει ότι το 45% των δελτίων που υποβάλλονται για όλη την Χώρα προέρχεται από την δραστηριότητα στις ΠΕ Καβάλας και Δράμας, γεγονός που ενισχύει την δεσπόζουσα θέση των περιοχών αυτών.Συμπερασματικά, τα λατομεία μαρμάρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παράγουν στο σύνολό τους 195.234 κ.μ. ογκομαρμάρων καταγράφοντας ποσοστό που ξεπερνά το 90% του συνόλου της Χώρας.

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται, ότι τα λατομεία μαρμάρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτελούν μακράν και με μεγάλη διαφορά τη σημαντικότερη περιοχή στην Ελλάδα που συνεισφέρει παραγωγικά στον κλάδο του μαρμάρου.