Τα στατιστικά των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας [2017]

Πηγή: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ


Η Ιταλία είναι ο δεύτερος, μετά την Τουρκία, μεγαλύτερος εξαγωγέας ακατέργαστου μαρμάρου στον κόσμο. Στη φωτο η Καρράρα,Tοσκάνη, Ιταλία.


Στο επεξεργασμένο μάρμαρο η Ιταλία είναι ο δεύτερος, μετά την Κίνα, μεγαλύτερος εξαγωγέας επεξεργασμένου μαρμάρου στον κόσμο.  Στη φωτο η Καρράρα,Tοσκάνη, Ιταλία, photo by P. Tzeferis.

Το Stonenews παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας του 2017 τα οποία δείχνουν σημαντική αύξηση των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου και οριακή πτώση των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου. Παρόλα αυτά η Ιταλία φαίνεται να παραμένει για άλλη μια χρονιά ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμάρου στον κόσμο με τις υψηλότερες τιμές ανά τόνο, κατ’ αναλογία σε σχέση με την αξία και την ποσότητα.

Ακατέργαστο Μάρμαρο. Η Ιταλία είναι ο δεύτερος, μετά την Τουρκία, μεγαλύτερος εξαγωγέας ακατέργαστου μαρμάρου στον κόσμο. Το 2017 έκλεισε για την Ιταλία με ιστορικό υψηλό στην αξία εξαγωγών την ποσότητα και την τιμή ανά τόνο. Η ανάπτυξη προήλθε από την αύξηση των εξαγωγών στους δυο κύριους προορισμούς της Ιταλίας, Κίνα και Ινδία, οι οποίες απορρόφησαν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες ακατέργαστου μαρμάρου σε σχέση με το 2016.

Στον παρακάτω Πίνακα 1, βλέπουμε τις μεταβολές των εξαγωγών σε αξία, ποσότητα και τιμή ανά τόνο, των δέκα κυριοτέρων προορισμών από τους συνολικά 114, μεταξύ 2016 – 2017 με τα τα αντίστοιχα μερίδια επί του συνόλου σε αξία και ποσότητα του 2017.

 

Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα, η Κίνα είναι ο κυριότερος προορισμός του ιταλικού ακατέργαστου μαρμάρου με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών 45,72% και της ποσότητας 38,25%. Η αύξηση της αξίας εξαγωγών κατά 60,21% σε συνδυασμό με την αύξηση της ποσότητας εξαγωγών κατά 46,91% είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής ανά τόνο κατά 9,05%. Η συνολική αύξηση που καταγράφηκε το 2017 οδήγησε τις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας προς την Κίνα σε ιστορικό υψηλό στην αξία, την ποσότητα και την τιμή ανά τόνο.


Εξόρυξη του περίφημου διεθνώς μαρμάρου της Καρράρα,Tοσκάνη, Ιταλία, photo by P. Tzeferis.


Η Ιταλία φαίνεται να παραμένει για άλλη μια χρονιά (2017) ο εξαγωγέας μαρμάρου με τις υψηλότερες τιμές μαρμάρου ανά τόνο, κατ’ αναλογία σε σχέση με την αξία και την ποσότητα. Στη φωτο εκμετάλλευση μαρμάρου, Altissimo Ιταλίας

 

Η Ινδία είναι ο δεύτερος κυριότερος προορισμός του ιταλικού ακατέργαστου μαρμάρου με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών 20,16% και της ποσότητας με 29,17%. Η δυσανάλογη αύξηση της αξίας εξαγωγών κατά 19,95% και της ποσότητας εξαγωγών κατά 32,86% είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της τιμής ανά τόνο κατά 9,72%. Η συνολική αύξηση που καταγράφηκε το 2017 οδήγησε της εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας προς την Ινδία σε ιστορικό υψηλό στην αξία και την ποσότητα ενώ αντιθέτως στην τιμή ανά τόνο καταγράφηκε ιστορικό χαμηλό.

Το 62,10% των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε με την χρήση των Κωδικού Δασμολογίου [251511], το 37,33% με τον [251512] και το υπόλοιπό 0,57% με τον [251520].

Επεξεργασμένο μάρμαρο. Στο επεξεργασμένο μάρμαρο η Ιταλία είναι ο δεύτερος, μετά την Κίνα, μεγαλύτερος εξαγωγέας επεξεργασμένου μαρμάρου στον κόσμο. Το 2017 έκλεισε με οριακή πτώση κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α. και την Ρωσία.

Στον παρακάτω Πίνακα 2, βλέπουμε τις μεταβολές των εξαγωγών σε αξία, ποσότητα και τιμή ανά τόνο, των δέκα κυριοτέρων προορισμών από τους συνολικά 145, μεταξύ 2016 – 2017 με τα τα αντίστοιχα μερίδια επί του συνόλου σε αξία και ποσότητα του 2017.

 

Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα, οι Η.Π.Α. είναι ο κυριότερος προορισμός του ιταλικού επεξεργασμένου μαρμάρου με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών 33,26% και της ποσότητας 20,26%. Η μείωση της αξίας εξαγωγών κατά 6,65% και της ποσότητας εξαγωγών κατά 12,28% είχε σαν αποτέλεσμα τη αύξηση της τιμής ανά τόνο κατά 6,42% η οποία αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο δεύτερος κυριότερος προορισμός του ιταλικού επεξεργασμένου μαρμάρου με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών 5,98% και της ποσότητας με 6,47%. Οι εξαγωγές της Ιταλίας προς τα Η.Α.Ε., μετά την σημαντική μείωση που παρουσίασαν μεταξύ 2015 – 2016, επανήλθαν παρουσιάζοντας αύξηση στην αξία κατά 24,86% και την ποσότητα κατά 4,12%. Η δυσανάλογη αύξηση μεταξύ αξίας και ποσότητας είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής ανά τόνο κατά 19,92%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών 5,63% και της ποσότητας 2,56%. Η αύξηση της αξίας εξαγωγών κατά 5,5% σε συνδυασμό με την μείωση της ποσότητας εξαγωγών κατά 10,37% είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής ανά τόνο κατά 17,71% η οποία αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Η Γαλλία είναι ο τέταρτος κυριότερος προορισμός του ιταλικού επεξεργασμένου μαρμάρου με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών 4,02% και της ποσότητας με 2,24%. Η αύξηση της αξίας εξαγωγών κατά 15,09% σε συνδυασμό με την μείωση της ποσότητας εξαγωγών κατά 12,72% είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής ανά τόνο κατά 18,3%.

Πηγή: ITC, stonenews.eu