Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ) ιδρύθηκε το 1972 με έδρα την Καβάλα και είναι ένα από τα ισχυρότερα σωματεία της περιοχής σε δράσεις, έργο, αριθμό μελών και εν γένει κλαδική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Στο δυναμικό του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, αλλά και οι μεγαλύτερες του κλάδου, που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων της Ευρώπης.

 

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους  φορείς ανάπτυξης, κοινωνικοοικονομικής συνοχής και προόδου για την ευρύτερη περιοχή.

Σημαντικές Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Σ.Ε.Μ.Μ- Θ / Πρόσκληση: Εκδήλωση παρουσίασης μελέτης ICAP για την συνεισφορά του Κλάδου Εξόρυξης και Επεξεργασίας Μαρμάρου στην Ελληνική Οικονομία και στον Νομό Δράμας

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ασφάλεια των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρου”, στις εγκαταστάσεις της ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

  Ένα ακόμα επιμορφωτικό σεμινάριο ασφαλείας προσωπικού λατομείων, το τελευταίο για το τρέχον έτος, διοργάνωσε ο Σ.Ε.Μ.Μ-Θ στις λατομικές εγκαταστάσεις της ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ., στην θέση «ΕΛΚΗ» του Δήμου Νευροκοπίου (Π.Ε. Δράμας), την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου  2019,  με θέμα: «Ασφάλεια των εργαζομένων στα  λατομεία μαρμάρου» Το…

Ευχαριστήρια Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενεδύσεων κο. Άδωνι Γεωργιάδη

Καβάλα, 2 Δεκεμβρίου  2019 Αρ. Πρωτ : 527 Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Υπόψη: Υπουργού κο. Άδωνι Γεωργιάδη Θέμα : Ευχαριστήρια Επιστολή   Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά καθώς και τα στελέχη τους υπουργείου σας, που με…

Σεμινάριο εργαζομένων στo Λατομείο Μαρμάρου της ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΟΛΑΚΗ Α.Ε.

Eπιμορφωτικό σεμινάριο προσωπικού λατομείων για τον Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 υλοποιήθηκε από τον Σ.Ε.Μ.Μ-Θ, στις εγκαταστάσεις  του λατομείου της ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΟΛΑΚΗ Α.Ε., στην θέση «Μπουρόρεμα» Πύργοι, Δήμου Προσοτσάνης Δράμας, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019,  με θέμα: «Ασφάλεια των εργαζομένων στα  λατομεία μαρμάρου» Το σεμινάριο επικεντρώθηκε…

Σεμινάριο εργαζομένων στo Λατομείο Μαρμάρου της Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.

Eπιμορφωτικό σεμινάριο προσωπικού λατομείων για τον Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 υλοποιήθηκε  από τον Σ.Ε.Μ.Μ-Θ, στις εγκαταστάσεις  του λατομείου της Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε, στην θέση «Μπουρόρεμα» Πύργοι, Δήμου Προσοτσάνης Δράμας, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019,  με θέμα: «Ασφάλεια των εργαζομένων στα  λατομεία μαρμάρου» Το σεμινάριο επικεντρώθηκε…

Το τέρας της γραφειοκρατίας και ο Ελληνικός κλάδος Μαρμάρου

Εκατόν μία (101) υπογραφές, πενήντα επτά (57) δημόσια έγγραφα, καλείται να συγκεντρώσει ο πολίτης που προσπαθεί να αδειοδοτήσει λατομείο μαρμάρου στην Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης ετοίμασε σχετική μελέτη με τίτλο «Στάδια και Χρόνος Αδειοδότησης Λατομείου Μαρμάρων» από την οποία προκύπτει ότι για…

Σημαντικές Δραστηριότητες του Συνδέσμου - Video

Χαράλαμπος Αλμπανόπουλος – Περιβαλλοντική αποκατάσταση σε λατομείο Μαρμάρου.

Δρ. Κωνσταντίνος Μπαξεβανάκης – Το Ελληνικό Μάρμαρο στη Διεθνή Αγορά Αειφορία και προοπτικές.

Γρηγόρης Μακρίδης – Υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου.

Κωνσταντίνος Γρηγορόγλου – Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων από συρματοκοπές αιτίες και παραλείψεις

Σ.Ε.Μ.Μ.Θ: Ο Λατομικός Νόμος και ο Πολίτης – Επιχειρηματίας (Εισηγητής: Παναγιώτης Ηλιόπουλος)