Λίγα Λόγια για τον Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς ανάπτυξης, κοινωνικοοικονομικής συνοχής και προόδου για την ευρύτερη περιοχή.

Ο Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ) ιδρύθηκε το 1972 με έδρα την Καβάλα και είναι ένα από τα ισχυρότερα σωματεία της περιοχής σε δράσεις, έργο, αριθμό μελών και εν γένει κλαδική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στο δυναμικό του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, αλλά και οι μεγαλύτερες του κλάδου, που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται συνήθως σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: λατομική δραστηριότητα, κοπή ή κατεργασία μαρμάρου, κατασκευή καλλιτεχνημάτων, εμπόριο όγκων και προϊόντων μαρμάρου, τοποθέτηση & εφαρμογές μαρμάρου.

Λατομείο VOLAKAS TUNNELS INTERIOR -F.H.L Μάρμαρα Κυριακίδη ΑΕ
Εργοστάσιο Δράμα - F.H.L Μάρμαρα Κυριακίδη ΑΕ

Ως γνωστόν, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποτελεί την πλέον σημαντική περιοχή ανάπτυξης και επιχειρηματικής κινητικότητας του κλάδου.
Η συμβολή του κλάδου καταδείχθηκε με ακόμη μεγαλύτερη ευκρίνεια κατά την διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η άσκηση λατομικών δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη περιοχών με περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες και στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο χώρα.
Σε αυτό συνέβαλε και η ποιοτική ανωτερότητα του ελληνικού μαρμάρου (χρώματα, φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά κλπ) που αποτελεί διαχρονικά σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων του κλάδου στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης σημαντική είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με διαρθρωτικές αλλαγές στο επιχειρησιακό μοντέλο, την οργάνωση της δουλειάς, την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τέλος την επιτυχή μετεξέλιξη από την απλή πώληση τυποποιημένων προϊόντων μαρμάρου στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στις αγορές που εξυπηρετούν.

Ενδεικτικά, μόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, υφίστανται 5 ενεργά λατομικά κέντρα μαρμάρου όπου λειτουργούν περισσότερα από 135 λατομεία (200 άδειες εκμετάλλευσης) καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλλά και των εξαγωγών της χώρας σε ποσότητα και αξία (άνω του 90%) ενώ οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης περιφέρειας στον κλάδο εκτιμώνται σε 4.000-5.000 άτομα. Παράλληλα, πέραν των άμεσα εργαζόμενων στον τομέα, το μάρμαρο στηρίζει πολλά άλλα επαγγέλματα και υπηρεσίες της περιοχής, όπως μεταφορές, συσκευασία, υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικών κατασκευών, επιστημονικών συνεργατών αλλά ακόμη και τον τομέα του τουρισμού, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι πόλεις της Δράμας, της Καβάλας, του Λιμένα Θάσου κ.α., φιλοξενούν επιχειρηματικό κόσμου μαρμάρου.
Στον κλάδο του μαρμάρου σήμερα, δραστηριοποιούνται 150 επιχειρήσεις απασχολώντας άμεσα 4,000 εργαζόμενους περίπου. Στο δείκτη αυτό θα πρέπει ωστόσο να προστεθεί και η έμμεση απασχόληση 2,000 περίπου εργαζομένων σε δραστηριότητες όπως συντηρήσεις εξοπλισμών, μεταφορές, προμήθειες πετρελαιοειδών κλπ. Το 80% της σημερινής συνολικής Ελληνικής Πρωτογενούς Παραγωγής του μαρμάρου εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης, εκεί όπου δραστηριοποιούνται και οι περισσότερες επιχειρήσεις του Συνδέσμου μας.

Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα που πέτυχαν οι επιχειρήσεις μαρμάρου στην περιοχή μας, κατά την τρέχουσα περίοδο, είναι ότι κατάφεραν να αυξήσουν το απασχολούμενο προσωπικό τους και να αποτελέσουν, στηριζόμενες στον καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό τους, επαγγελματική διέξοδο για δεκάδες άνεργους εργαζόμενους του οικοδομικού κλάδου.