Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ) ιδρύθηκε το 1972 με έδρα την Καβάλα και είναι ένα από τα ισχυρότερα σωματεία της περιοχής σε δράσεις, έργο, αριθμό μελών και εν γένει κλαδική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Στο δυναμικό του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, αλλά και οι μεγαλύτερες του κλάδου, που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων της Ευρώπης.

 

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους  φορείς ανάπτυξης, κοινωνικοοικονομικής συνοχής και προόδου για την ευρύτερη περιοχή.

Σημαντικές Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Τηλεδιάσκεψη ΣΕΜΜΘ για τη συζήτηση (1) Προβολής & Προώθησης Ελληνικού Μαρμάρου και (2) Ασφάλειας & Υγείας στους Χώρους Εργασίας | 25-11-2020

Ο ΣΕΜΜΘ κάλεσε τα μέλη του σε ανοιχτή συζήτηση για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα του κλάδου, αυτά της Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού Μαρμάρου και της Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του ΣΕΜΜΘ στα δύο…

Workshop ΣΕΜΜΘ – ICAP/DK για θέματα προώθησης των εξαγωγών του κλάδου του μαρμάρου | 02-10-2020

Η εταιρεία ICAP σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσαν τα μέλη του ΣΕΜΜΘ σε ένα διαδικτυακό workshop για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην προώθηση των εξαγωγών του κλάδου του μαρμάρου. Η κοινοπραξία ICAP/DK έχει αναλάβει το έργο της υποστήριξης της GIZ στη διοργάνωση…

Σεμινάριο εργαζομένων στο Λατομείο Μαρμάρου της ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑ Ι.Κ.Ε.

  Επιμορφωτικό σεμινάριο για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 πραγματοποιήθηκε στους εργαζόμενους των λατομείων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑ Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με την προτεινόμενη ύλη διαλέξεων της ομάδας ασφαλείας του ΣΕΜΜΘ. Το πρώτο κομμάτι του σεμιναρίου περιλάμβανε γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη λατομική δραστηριότητα ανά…

Eκτίμηση της συνεισφοράς του κλάδου εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία μελετών ICAP S.A. με θέμα την εκτίμηση της συνεισφοράς του κλάδου εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου στην εθνική οικονομία καθώς και στον νομό Δράμας. Trailer Εκδήλωσης Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί Γιώργος Παναγιωτίδης Senior Manager, Private Sector ICAP...

Συνεργασία του ΣΕΜΜΘ με τον Όμιλο Όραμα

Ο ΣΕΜΜΘ με βασικό στόχο τους άξονες βελτίωσης της ασφάλειας των εργαζομένων και την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για την προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου, έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα και προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με τον Όμιλο Όραμα – Αναπτυξιακή που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα,…

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. φροντίζει για την ασφάλεια των εργαζομένων σε εργοστάσια και λατομεία μαρμάρου

Με σκοπό την προάσπιση της ασφάλειας όλων των εργαζομένων στα λατομεία, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα. «Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία δεν αφορά μόνο την συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και δε συνιστά…

Σημαντικές Δραστηριότητες του Συνδέσμου - Video

Χαράλαμπος Αλμπανόπουλος – Περιβαλλοντική αποκατάσταση σε λατομείο Μαρμάρου.

Δρ. Κωνσταντίνος Μπαξεβανάκης – Το Ελληνικό Μάρμαρο στη Διεθνή Αγορά Αειφορία και προοπτικές.

Γρηγόρης Μακρίδης – Υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου.

Κωνσταντίνος Γρηγορόγλου – Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων από συρματοκοπές αιτίες και παραλείψεις

Σ.Ε.Μ.Μ.Θ: Ο Λατομικός Νόμος και ο Πολίτης – Επιχειρηματίας (Εισηγητής: Παναγιώτης Ηλιόπουλος)