Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ασφάλεια των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρου”, στις εγκαταστάσεις της ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

 

Ένα ακόμα επιμορφωτικό σεμινάριο ασφαλείας προσωπικού λατομείων, το τελευταίο για το τρέχον έτος, διοργάνωσε ο Σ.Ε.Μ.Μ-Θ στις λατομικές εγκαταστάσεις της ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ., στην θέση «ΕΛΚΗ» του Δήμου Νευροκοπίου (Π.Ε. Δράμας), την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου  2019,  με θέμα:

«Ασφάλεια των εργαζομένων στα  λατομεία μαρμάρου»

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε, αφενός, στην ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με τους κανονισμούς ασφαλούς εργασίας εντός λατομείου και, αφετέρου,  σε προτάσεις – υποδείξεις των τεχνικών ασφαλείας σε ό,τι αφορά την βελτίωση της υγιεινής κι ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η έναρξη του σεμιναρίου, καθώς και ο χαιρετισμός  στους παρευρισκόμενους, έγινε από τον κ. Νικολαΐδη Αναστάσιο, εκπρόσωπο της ΜΠΥΡΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. και μέλος Δ.Σ. / Σ.Ε.Μ.Μ-Θ. Την ασφαλή εργασία στα λατομεία μαρμάρου και τα μέτρα της αντιμετώπισης κινδύνων ανέλυσαν ο κ. Γράβαλος Χρήστος,  Τεχνικός Ασφαλείας της F.H.L ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Μ.Μ-Θ,  ο κ. Φουντοραδάκης Σταύρος, Τεχνικός Ασφαλείας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα ασφάλειας κατά την φόρτωση και μεταφορά μαρμάρων. Τέλος,  ο κ. Προύντζος Νικόλαος, Τεχνικός Ασφαλείας της ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα της εκπαίδευσης αναφορικά με την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο έργο.

Επίσης, το “παρών” στο σεμινάριο έδωσαν οι κ.κ. Καραηλίας Στέλλιος, εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και Γάτσιος Αχιλλέας, Μεταλλειολόγος της εταιρίας «ΚΑΡΜΑΡ  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.».