Σεμινάριο εργαζομένων στo Λατομείο Μαρμάρου της Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.

Eπιμορφωτικό σεμινάριο προσωπικού λατομείων για τον Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 υλοποιήθηκε  από τον Σ.Ε.Μ.Μ-Θ, στις εγκαταστάσεις  του λατομείου της Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε, στην θέση «Μπουρόρεμα» Πύργοι, Δήμου Προσοτσάνης Δράμας, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019,  με θέμα:

“Ασφάλεια των εργαζομένων στα  λατομεία μαρμάρου”

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των εργαζομένων για τους κανονισμούς του λατομείου, καθώς και στις προτάσεις των τεχνικών ασφαλείας για την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η έναρξη του σεμιναρίου, καθώς και ο χαιρετισμός  στους παρευρισκομένους, έγινε από τον κ. Νικολαΐδη Αναστάσιο, εκπρόσωπο της ΜΠΥΡΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. και μέλος Δ.Σ. / Σ.Ε.Μ.Μ-Θ. Την ασφαλή εργασία στα λατομεία μαρμάρου και τα μέτρα της αντιμετώπισης κινδύνων ανέλυσαν ο κ. Γράβαλος Χρήστος,  Τεχνικός Ασφαλείας της F.H.L ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Μ.Μ-Θ,  ο κ. Παπαδόπουλος Δευκαλίων, Τεχνικός Ασφαλείας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα ασφάλειας κατά την φόρτωση και μεταφορά μαρμάρων και τέλος ο κ. Προύντζος Νικόλαος, Τεχνικός Ασφαλείας της ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ο οποίος παρουσίασε διεξοδικά το θέμα της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο έργο.