Το τέρας της γραφειοκρατίας και ο Ελληνικός κλάδος Μαρμάρου

Εκατόν μία (101) υπογραφές, πενήντα επτά (57) δημόσια έγγραφα, καλείται να συγκεντρώσει ο πολίτης που προσπαθεί να αδειοδοτήσει λατομείο μαρμάρου στην Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης ετοίμασε σχετική μελέτη με τίτλο «Στάδια και Χρόνος Αδειοδότησης Λατομείου Μαρμάρων» από την οποία προκύπτει ότι για μία νέα άδεια, κατά μέσο όρο θα απαιτηθούν 1460 μέρες στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρξει αρνητική γνώμη ή και ιδεοληψία από κάποια υπηρεσία και έτσι ο φάκελος δεν θα ακολουθήσει τον έτερο «Γολγοθά», δηλαδή το δρόμο των διοικητικών προσφυγών και δικαστηρίων.

Μετά τη λήψη της άδειας εκμετάλλευσης, ο εκμεταλλευτής εκκινεί τη διαδικασία ανάπτυξης της παραγωγής του κοιτάσματος του λατομείου μαρμάρου με παράλληλη ανάπτυξη της προώθησης πωλήσεων του μαρμάρου. Ο ελάχιστος χρόνος ανάπτυξης της παραγωγής και των πωλήσεων υπολογίζεται σε ενάμισι έτος (~540 μέρες). Δηλαδή μετά από 2.000 μέρες από το 1ο στάδιο της αδειοδότησης, η επιχείρηση αρχίζει να αποδίδει. Εντωμεταξύ το κρίσιμο σημείο εδώ είναι εάν η διεθνής αγορά, η ζήτηση και η προσφορά του συγκεκριμένου μαρμάρου συνεχίζουν να είναι σύμφωνες με την, πριν από πέντε χρόνια, εκτίμηση του επιχειρηματία.

Η εξόρυξη διακοσμητικών πετρωμάτων είναι μία πολύ ήπιας μορφής επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Τα λατομεία μαρμάρου καταλαμβάνουν λιγότερο από το 7% του 1 χιλιοστού της Ελληνικής έκτασης και αποδίδουν σχεδόν το 0,3% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, αυτού του είδους η εξόρυξη έχει ιδιαιτερότητες και ανάγκες που επιβάλλουν διαφορετική προσέγγιση τόσο της αδειοδότησης όσο και του τρόπου έγκρισης της εκμετάλλευσης.

Το ελληνικό μάρμαρο είναι ένα ιστορικό προϊόν που έχει συμβάλει στην ιστορία και διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού. Τα μέλη του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. έχουν πετύχει: 1) Το ελληνικό μάρμαρο να καταλάβει την 4η θέση σε παγκόσμια κατάταξη, 2) Να τριπλασιαστούν οι ελληνικές εξαγωγές την τελευταία δεκαετία, 3) το μάρμαρα να κατέχει την 1η θέση επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών μεταξύ ακατέργαστων και κατεργασμένων Α΄ υλών, 4) Να διακοσμήσουν με  το ελληνικό μάρμαρο τα σημαντικότερα και επιβλητικότερα έργα στον πλανήτη, 5) Να εφαρμόσουν επιτυχώς την υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου, 6) Να εκσυγχρονίσουν με κορυφαίας τεχνολογίας εξοπλισμό τα ελληνικά εργοστάσια επεξεργασίας μαρμάρου.

Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. προτείνει αλλαγές επί του πλαισίου αδειοδότησης, οι οποίες χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια, στο περιβάλλον και στην βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων μπορούν να  μειώσουν άμεσα τον χρόνο αδειοδότησης κατά 33,2% (485 μέρες) μειώνοντας παράλληλα και το σύνολο του χρόνου της περιόδου αδειοδότησης μαζί με την πρώτη περίοδο ανάπτυξης της παραγωγής. Οι προτάσεις του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. θα έχουν ως αποτέλεσμα τα νέα λατομεία να καταφέρουν σε 1000 μέρες να φτάσουν στο σημείο που θα έφταναν με το υπάρχον καθεστώς σε 2000 μέρες.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν. Το κράτος όμως θέλει;

Και αν θέλει,  μπορεί;

Κωνσταντίνα Λαζή
Πρόεδρος Σ.Ε.Μ.Μ.Θ
Πρόεδρος ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε